חשיבת עתיד ארגונית


הצורך בחשיבת עתיד ארגונית  
ארגונים בעידן המודרני ניצבים בפני סביבה חיצונית ופנימית מורכבת וסוערת המייצרת עבורם אתגרים קשים בעלי סביכות גבוהה. כדי לגבש אסטרטגיה מתאימה להתמודדות עם אתגרים אלו נדרשים ארגונים לפתח יכולות של חשיבת עתיד ארגונית. אתגרים מהותיים אלו הם בדרך כלל בעלי היבטים מרובים: כלכליים, משפטיים, חברתיים, סביבתיים וביטחוניים, ולכן הם דורשים חשיבת עתיד רב תחומית ואינטגרטיבית. בנוסף, קצב השינויים המואץ של הסביבה הארגונית מחייב תהליכי חשיבת עתיד אפקטיביים וקצרים ככל הניתן, שיאפשרו מענים מהירים לאתגרים.

מהי חשיבת עתיד ארגונית ? 
חשיבת העתיד בארגונים מבוססת על הדיסציפלינה האקדמית של חקר עתידים (Futures Studies) המניחה כי המציאות פועלת בתוך היגיון מערכתי בר-זיהוי הכולל דפוסים ומגמות. חשיבת העתיד הארגונית עוסקת בזיהוי דפוסים ומגמות אשר בעזרתם ניתן יהיה ליצור דימויי עתיד רצויים, המסוגלים להעניק לפעילות הארגונית בהווה פרספקטיבה חדשה.

גישות בחשיבת עתיד ארגונית
קיימות ארבע גישות עיקריות בחשיבת עתיד ארגונית הנבדלות במטרותיהן, בתוקף הניבוי שלהן (Predictive Validity) ובמתודולוגיות בהן כל גישה עושה שימוש:

  • גישת העתידים הסבירים (Preferable Futures) -  מסייעת לחיזוי המגמות והאירועים העתידיים הסבירים בתחום הנבדק כדי להיערך לקראתם בדרך הנאותה ביותר.  
  • גישת העתידים האפשריים (Possible Futures) -   מסייעת לייצר ולנתח מספר תרחישים אפשריים במטרה לתכנן מראש דרכי תגובה מתאימות.
  • גישת העתידים הטרופים (Wild Cards) -  מסייעת לייצר תרחישים קיצוניים בעלי סבירות נמוכה ועם זאת בעלי פוטנציאל השפעה רב כדי להיערך לקראתם.
  • גישת העתידים הרצויים (Preferable Futures) - מסייעת לעצב דימויים עתידים או חזון עתידי משותף המכוונים ביתר בהירות את פעילויות הארגון בהווה.


חשיבת עתיד ותבונת המונים
תפישת תבונת ההמונים (Collective Wisdom) מבוססת על הרעיון האומר כי בתנאים המתאימים, קבוצת אנשים גדולה יכולה להיות חכמה יותר בפיתרון בעיות מכל אחד מהחברים בה, מומחה ומוכשר ככל שיהיה, בקבלת החלטות, בחדשנות ובחשיבת עתיד. במונח קבוצת  אנשים אנו מתכוונים לקבוצות המונות החל ממספר עשרות אנשים ועד לעשרות אלפים ויותר. התנאים המתאימים לכך שקבוצה תהיה חכמה הם: הרכבה אשר מבטיח מגוון דעות, סביבה המאפשרת הבעת דעות עצמאית על ידי כל חבר בה, מתן ביטוי לאנשים המביאים ידע מקומי המתבסס על חיכוך עם השטח, ומנגנון חכם הממיר אוסף של דעות של יחידים להחלטה קבוצתית מוסכמת.

 

מתודולוגיות מבוססות תבונת המונים, הנתמכות בכלים ממוחשבים, מאפשרות לארגונים וקהילות לרתום קבוצות גדולות של בעלי עניין לתהליכי חשיבת עתיד באופן אפקטיבי מהיר וחסכוני. ארגונים רבים אימצו בהצלחה יכולות אלו כדי לתת מענה למגוון רחב של שאלות כדוגמת : תחזיות לגבי נתח שוק או היקף מכירות של חברה, תחזיות לגבי הסבירות שפרויקט יעמוד ביעדיו, הגדרת חזון  וכיווני פעולה רצויים ומוסכמים, תעדוף משאבים או חלופות, ניתוח סיכונים עתידיים, הערכת ההשלכות של אירוע או החלטה, ועוד. 


דוגמאות למתודולוגיות חשיבת עתיד
שווקי תחזיות (Prediction Markets) – מתודולוגיה, נתמכת בכלי אינטרנטי, המבוססת על מנגנון שוק, כדוגמת שוק המניות. בשוק תחזיות סוחרים בעלי העניין בארגון באוסף מוגדר של תחזיות ומרוויחים או מפסידים כסף אמיתי או וירטואלי לפי התממשות תחזיותיהם. המתודולוגיה מסייעת לארגונים לבחור באופן מהיר ומהימן את המגמה הסבירה ביותר מבין מספר חלופות אפשריות.

דיון הקולקטיבי בשיטת  (Real-Time Imen-Delphi)  - מתודולוגיה, נתמכת בכלי אינטרנטי, המסייעת לבעלי העניין בארגון לקיים דיון קולקטיבי בו הם מעצבים יחדיו עתיד רצוי, משותף ומוסכם על הארגון. הקבוצה חוקרת את הנושא שעל הפרק מציעה כיווני פיתרון, דנה בהם ומעריכה אותם, ולבסוף בוחרת את כיווני הפיתרון הטובים ביותר ומציעה הצעות כיצד לקדמם.

אופן העתידים (Future Wheel) – מתודולוגיה, הנתמכת בכלי אינטרנטי,  המסייעת לבעלי העניין בארגון לחקור את ההשלכות המורכבות של אירוע, מגמה או החלטה עתידית, העומדים בפני הארגון ולאתר הזדמנויות ואיומים הנגזרים מניתוח זה.

ניהול רעיונות (Idea Management) -  מתודולוגיה, נתמכת בכלי אינטרנטי, המסייעת לבעלי העניין בארגון לנהל תהליכי חדשנות ויצירתיות להעלאת רעיונות שיביאו לשיפור באפקטיביות ויעילות הארגון.

 

 

© כל הזכויות שמורות ל-Future Code

דף הבית   |  אודותינו  |  הצוות  | פתרונות ושירותים |  לקוחותינו |  חקר העתיד  |  מאמרים   | צור קשר

 

Powered by Artvision | Truppo Websites